Monthly Archives می 2021

کنتاکتور چیست؟

برق قدرت یا صنعتی در میان زندگی همه ی ما تاثیر بسازیی دارد .اما از تولید برق در نیروگاه تا درب منازل ما راه بسیار طولانی و پیچیده ایی وجود دارد که بدون استفاده از ابزا آلات و تجهیزات برق صنعتی نشدنی است. 

تعریف 

کنتاکتور یک سوئیچ با کنترل الکتریکی است که برای تعویض مدار برق استفاده می شود. یک کنتاکتور به طور معمول توسط مداری کنترل می شود که سطح قدرت آن بسیار کمتر از مدار سوئیچ شده است ، مانند یک مغناطیس مغناطیسی 24 ولت سیم پیچ که یک سوئیچ موتور 230 ولت را کنترل می کند...

Read More