فروش ضد کف های سیلیکونی و غیر سیلیکونی Defoamer

روغن های سیلیکونی گزینه استعمال در آنتی فوم ها با خاصیت آبگریزی بالا و کشش سطحی مضاعف ذیل هستند که خواص ایده آلی برای ایجاد ضد کف ها ارائه می دهند. ضد کف ها ، اکثر اوقات حساس حرکت کردن به سمت مرحله بین آب و هوا به آسانی کف موجود در روند را از در بین می برند . ضدکف ها کارایی فوق العاده ای دارند، آنان حساس ایجاد بی ثباتی بر روی کف یا این که حباب های کوچک و درشت آنان را از دربین می برند. ترکیبات ضد کف در صنعت نفت و گاز به جهت جلوگیری از تشکیل کف یا شکستن کف های تشکیل شده گزینه به کارگیری قرار می گیرد. به طور کلی ، پنج ضد کف که گزینه آزمایش قرار گرفتند ، تمامی کارایی GFP را در غلظت های 0.4-1٪ v/v ارتقا دادند. در شکل لزوم، می اقتدار آنها را دارای بقیه جامدات و مایعات آبگریز ادغام کرد تا خاصیت کف زدایی آن‌ها بهبود یابد. زمانی که پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) اصلی ذرات آبگریز مانند سیلیس ادغام می شود، دلیل ضد کف موثرتری تشکیل می دهدآنتی فوم های بر مبنا سیلیکون در فرایند شستشوی خمیر در ده سال ۱۹۸۰ معرفی شدند. افزودن این ضد کف از تشکیل کف در دستگاه ایجاد کننده کالا دوری می کند و در صورتی که کف ایجاد شود، ظرف یک‌سری ثانیه آن را از در بین می برد. این ضد کف ها در دوزهای ذیل اثربخشی بالایی را ارائه می دهند. برهان به کار گیری از سیلیکون در ساخت ضد کف چیست؟ ارتقا روزافزون جمعیت دنیا و تغییر‌و تحول الگوی مصرف غذای مردم عمدتاعامل افزایش استفاده از ضد کف های سیلیکونی در صنعت های غذایی و آشامیدنی بوده است. بر اساس برنامه های کاربردی، بازار جهانی ضد کف سیلیکونی به موردها تحت تقسیم می شود. ازار جهانی ضدکف سیلیکونی بر مبنا کاربردها و جغرافیا متغیر است. کف کننده یا این که ماده ضد کف کف یک ماده افزودنی شیمیایی می باشد که باعث کاهش و پرهیز از تشکیل کف در مایعات پروسه صنعتی می شود. ضد کفها یا این که دموفرها به دو جور خوراکی و صنعتی تقسیمبندی میشوند. دیفومر ها، آنتی فوم ها و عامل ها رهاسازی هوا از گزاره ابزارهای شیمیایی برای پردازش هستند که به جهت به دست‌کم رساندن یا این که از بین بردن کف در عملیات صنعتی استعمال می شود. در فرآیندهای صنعتی ، فوم ها مشکلات جدی را ایجاد می کنند. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد داروی ضد خارش کف پا بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.