گزینه های کابینه بایدن: لیست را مشاهده کنید

کابینه شامل معاون رئیس جمهور و روسای 15 بخش اجرایی است: کشاورزی ، بازرگانی ، دفاع ، آموزش ، انرژی ، بهداشت و خدمات انسانی ، امنیت داخلی ، مسکن و شهرسازی ، کشور ، دادگستری ، کار ، ایالت ، حمل و نقل ، خزانه داری و کهنه سربازان امور

چندین سمت کلیدی دیگر نیز دارای درجه کابینه هستند ، از جمله رئیس ستاد کاخ سفید ، مدیر آژانس حفاظت از محیط زیست ، دفتر مدیریت و بودجه ، سفیر نماینده تجارت ایالات متحده ، رئیس شورای مشاوران اقتصادی ، مدیر اداره تجارت کوچک ، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل و مدیر اطلاعات ملی

تمام مواضع کابینه علاوه بر برخی دیگر از مواضع در سطح کابینه ، به تأیید سنا نیز احتیاج دارند.

در اینجا افرادی که بایدن تاکنون انتخاب کرده اند: