ورق های ژئوممبران و کاربردهای آن را بیشتر بشناسیم

طبق معمول برای احداث استخرهای کشاورزی از ژئوممبران hdpe به کار گیری میگردد . از ژئوممبران به جهت عایقبندی استخرهای خاکی، مخازن ذخیره آب و مواد شیمیایی استفاده میشود. لوله خروجی می بایست بسته به نحوه برداشت آب از استخر به چه صورت باشد محل قرار گیری لوله خروجی متعدد میباشد که معمولا بهصورت سیفونی کارگزاری میگردد. از این رو میتوان در حوضچههای پرورش ماهی به کارگیری كرد و به جهت احداث كانال انتقال آب کلیدی اعتنا به عدم جایگزینی خاكهای گچی، آهكی و نمكی محل، جلوگیری از هدر رفتن و نشتی آب، شتاب در کارگزاشتن و زیر بودن هزینههای احداث، ممانعت از رشد نی و علفهای هرز به کار گیری میشود. 6. کارگزاری پرسرعت و آسان ژئوممبران ها که موجب صرفه جویی در دوران اجرای پروژه می گردد. رتبه سانتیگراد ، مقاوم در برابر پرورش جلبک و خزه ، کمپانی نکردن در واکنش های شیمیایی ، کرنش پذیری بالا ، مقاوم بودن در برابرنور خورشید ، مقاومت بالا در برابر جلوس کرد های ناهمگون سازه ها و یا این که رانش های تراز زمین بر اثر زلزله و اجرای فراوان سریع آنان اشاره نمود . درجه سانتی گراد و 70- درجه سانتی گراد را تحمل می‌نماید ، ژئوممبران رخنه نا پذیری ۱۰۰ درصد دارااست در حالی که بتن و سنگ و سیمان شکافت ناپذیری اندکی دارد . در كنار به کارگیری ساير روشها چون به کار گیری ازپوششهاي صنعتي در آببندي بتن مخازن روبازبه دليل تأثير اشعه ماوراي بنفش و دست اندرکاران ديگردر تخريب سطح به مرور زمانه كارايي خویش را ازدست مي دهند, عدم اعتنا به انقباض بتن و كرنشهاي حرارتي در طراحي مخازني كه در گذشته ساخته مي شده اند و عدم توجه به درزهاي حركتي مناسب انقباضي , ژئوممبران گرمسار انبساطي و لغزشي و نشستهاي نامتقارن امكان ايجاد تركهاي سطحي و مويين وجود دارااست كه در يك محيط خورنده نظیر لاگونهاي فاضلاب امكان شکافت و گسترش اين تركها وجود دارااست يكي از راههاي آببندي استعمال از تركيب ژئوتكستيال براي درگيري و ايجاد تراز زبرو ژئوممبران مي باشد. معمولا نقش عایق در استخر های کشاورزی ، ایزولاسیون فونداسیون ، ایزولاسیون تونل ، ایزولاسیون روف گاردن و ایزولاسیون گونه های حوضچه های صنعتی را دارد . اساسی اعتنا به منشاء تأمین آب استخر و فاصله آن و شیب زمین و طریق انتقال آب به استخر و طریقه خروج آن میتوان محل احداث استخر را مشخص و معلوم لایه ژئوممبران چیست نمود. شما می بایست بدانید که همین مواد کیفیت ورق های ژئوممبران را مضاعف زیر تر می آورد و موجب می شود عمر کوتاه تری داشته باشند.

مطالب پیشنهادی  مناظره سنا در جورجیا با کلی لوفلر و رافائل وارنوک: به روزرسانی های زنده