موارد حفره ای کاخ سفید: چه کسی آزمایش آزمایش ویروس کرونا را در مدار ترامپ مثبت کرده است

بسیاری از پرونده های مثبت شناخته شده ناشی از رویداد گل رز در 26 سپتامبر بود ، جایی که ترامپ انتخاب خود را برای معرفی قاضی ایمی کونی بارت به دادگاه عالی اعلام کرد. حداقل دوازده نفر پس از حضور در ویروس ، آزمایش مثبت داشتند ، از جمله شخص ترامپ.

اما از آن زمان به بعد و با رسیدن پرونده های جدید Covid-19 به سطوح رکورد دار در سراسر کشور ، موارد مثبت تری در میان تیم ترامپ و همکاران نزدیک وی ظاهر می شود.

از روز انتخابات ، حداقل 12 نفر در مدار ترامپ از نظر ویروس کرونا مثبت ارزیابی شده اند ، اخیراً جنا الیس ، که تلاش های مبارزات انتخاباتی را برای رقابت با نتایج انتخابات رهبری می کند ، و وودی شخصی ترامپ ، رودی جولیانی.