بن کارسون آخرین مقام ترامپ است که آزمایش ویروس کرونا مثبت است

کارسون در مهمانی شب انتخابات شرکت کرد ، جایی که رئیس ستاد کاخ سفید ، مارک میدوز و تقریباً همه حاضران ماسک نداشتند. متعاقباً میدوز و چهار نفر دیگر در مدار ترامپ هفته گذشته آزمایش مثبت دادند.

کارسون همچنین در تظاهرات مبارزات انتخاباتی ترامپ در واترفورد تاونینگ ، میشیگان ، در 30 اکتبر بدون نقاب مشاهده شد.

تشخیص کارسون ابتدا توسط ABC News گزارش شد.

این داستان در حال شکستن است و به روز خواهد شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>