بن کارسون آخرین مقام ترامپ است که آزمایش ویروس کرونا مثبت است

کارسون در مهمانی شب انتخابات شرکت کرد ، جایی که رئیس ستاد کاخ سفید ، مارک میدوز و تقریباً همه حاضران ماسک نداشتند. متعاقباً میدوز و چهار نفر دیگر در مدار ترامپ هفته گذشته آزمایش مثبت دادند.

کارسون همچنین در تظاهرات مبارزات انتخاباتی ترامپ در واترفورد تاونینگ ، میشیگان ، در 30 اکتبر بدون نقاب مشاهده شد.

تشخیص کارسون ابتدا توسط ABC News گزارش شد.

این داستان در حال شکستن است و به روز خواهد شد.

مطالب پیشنهادی  Prop 22 با عبور از کالیفرنیا ، Uber و Lyft را از طبقه بندی رانندگان به عنوان کارمندان معاف می کند