بخوانید: خلاصه قانونگذاران دو طرفه از طرح پیشنهادی كمك Covid

(CNN)یک گروه دو حزبی از قانونگذاران کنگره خلاصه ای از پیشنهاد خود را برای یک بسته کمکی Covid-19 جمع آوری کرده اند. در حالی که مذاکرات ادامه دارد ، این چارچوب می تواند به قوانینی تبدیل شود که ضمیمه یک لایحه هزینه های تصویب شده است ، انتظار می رود هفته آینده رای گیری شود – اگر نمایندگان کافی از قانون حمایت کنند.

در اینجا آنچه که این گروه شامل خواهد شد ، طبق خلاصه ای که روز چهارشنبه توسط CNN بدست آورده است: