اهمیت اندازه و ابعاد دریچه فن کویل سقفی

به جهت کانالهایی که بصورت افقی در سقف اجرا می شوند و دهانه انشعاب نیز از طرز سقف کاذب خارج می شوند از دریچه های سقفی آرمسترانگ به کار گیری می شود که از اشکال سقفی یکطرفه، دو طرفه ، سه طرفه و چهار طرفه و همینطور مشبک و خورشیدی تشکیل می شود.بطورکلی به روزنه هایی که از طریقِ سقف هوارسانی می کنند دریچه سقفی می گویند.دریچه سقفی می تواند چهارگوش، گِرد و تایلی باشد. در این جور دسترسی به دمپرها از نحوه جدا نمودن پره ها از نیز دیگر قابلیت و امکان پذیر است. غالبا دریچه سقفی به جهت هوا رفت ساخت شده است. سرعت های بالا حیاتی دقت به جهت پره ها در همین گونه روزنه ها هوا اهمیت سرعت مطلوب به مرحله خواهد رسید. چون می توان فریم را به شکل جداگانه بر روی محل مورد لحاظ کارگزاشتن کرد بدون این‌که محل شکاف شدگی آن در دید انظار باشد. هر واحد تهویه مطبوع را می اقتدار یک سیستم مستقل، مجهز به مبدل حرارتی، فیلتر، فن، تشت آب متراکم و در شکل تمایل، یک کنترلر در حیث گرفت. این پره ها قابلیت پخش هوا را در جهت های یک الی چهار طرف دارند. این روزنه ها جهت هوای رفت و بازگشت و تخلیه استعمال می شود که چرخش جریان یکنواخت هوا را به صورت افقی بوسیله پره های متوالی نیز مرکز انجام می دهند. همین دریچه ها جهت هوای رفت و رجوع و برگشت و تخلیه استعمال می شوند که چرخش جریان یکنواخت هوا را به صورت افقی بوسیله پره های پشت سر هم هم مرکز انجام دریچه سقفی کولر می دهند. روزنه سقفی چهار طرفه اهمیت پوشش رنگ الکترواستاتیک می باشد و مشتری می تواند طبق نیاز و سلیقه خود هر رنگی را برای آن انتخاب کند . پره های دريچه سقفی گرد تخت آلومينيومی از آنجا که ساختار آیرودینامیکی خاصی دارند، صدای بسیار یه خرده در هنگام عبور جریان هوا از روی پره ها ساخت می کند. همین قابلیت در نواع (D,E,F,G) وجود دارد که پرههای داخلی از قاب جهت نصب دریچه،تنظیم دمپر و شستشو بیرون آیند. همینطور می اقتدار از نحوه تولید یک حفره در پرههای داخلی،دمپر را تهیه و تنظیم نمود. توضیحات – دریچههای سقفی چهارگوش اصلی پرههای ثابت شاهرخی به سادگی بر روی کانال گرد کارگزاری می شوند. دریچه سقفی اثبات تهیه تهویه یسنا به سادگی بر روی کانال چهارگوش و یا توسط یک تبدیل بر روی شبکه گرد کارگزاشتن می شوند. روزنه سقفی گرد که اسم دیگر آن، دیفیوزر گرد برجسته است، از دیگر تجهیزاتی هست که برای ایجاد یک تهویه مطبوع از آن استفاده می شود و در تیم روزنه های سقفی قرار دارد.